Úvod    Kontakt    Mapa stránky                                                                                                                                       

  MERCI   CHEVAL

                                  Centrum koní a ľudí

 - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu - Vitajte na stránkach nášho jazdeckého areálu -

 

2 % daň

Inzercia

Novinky

Aktivity

Ponuka služieb

Cenník

Jazdecký klub

DrezúraParkúr

Voltíž

Stanovy JK

Organiz. poriadok

Pravidlá jazdenia

Úspechy JK

Jazdecká škola

Naši jazdci

Naše kone

Fotogaléria

Videá

Kniha návštev

História

Návšteva okolia

 

 

 

 

 

 

Jazdecký klub Merci Cheval


 

PRIHLÁŠKA DO KLUBU

 


JK Merci Cheval je neziskovou organizáciou.

 

Zápisnica z výkonného výboru

Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru 2011

 

Zápisnice z valného zhromaždenia:

Z Á P I S N I C A 2012

ZÁPISNICA 2011

 

Každý záujemca o členstvo v JK Merci Cheval sa musí oboznámiť so stanovami JK, organizačným poriadkom JK ako aj pravidlami jazdenia, ktoré nájdete v ľavej lište.

 

Pre deti je možnosť navštevovať volížny oddiel nášho jazdeckého klubu Merci Cheval, kde deti nejazdia na koni v sedle, ale pridŕžajú sa na koni o madlá a predvádzajú na konskom chrbte gymnastické cviky. Je to ideálna príprava dieťaťa pred jazdením na koni v sedle. Dieťa získa zmysel pre rovnováhu a nemá potom žiadny problém začať jazdiť v sedle.

 

Okrem voltížneho jazdenia je v našom jazdeckom klube možnosť venovať sa aj drezúre alebo skokovému jazdeniu.

 

Veríme, že členská základňa nášho jazdeckého klubu sa bude stále rozrastať o nových  členov, ktorí časom budú náš jazdecký klub reprezentovať na jazdeckých súťažiach.

© 2009 Merci Cheval | Designed by ChovanovaA